"பொறுப்பை உணராதவரை நாம் அடிமைகள் தான்" தமிழக தலைமைச் செயலாளர் Dr.V. இறையன்பு I.A.S அவர்கள்.

 

"பொறுப்பை உணராதவரை நாம் அடிமைகள் தான்"

தமிழக தலைமைச் செயலாளர் 

Dr.V. இறையன்பு I.A.S அவர்கள்.


            தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர்              டாக்டர் . V. இறையன்பு அவர்கள்

 வழங்கும்

சிந்தனையை தூண்டும் உரை 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News