"விழ விழ எழுபவன்தான் வெற்றியாளன்"-- வலம்புரிஜான்

 "விழ விழ எழுபவன்தான் வெற்றியாளன்"

-- வலம்புரிஜான்-- 


"விழ விழ எழுபவன்தான் வெற்றியாளன்"-- வலம்புரிஜான் அருமையான பேச்சு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News