பெண்களுக்கு அதிக அளவில் தலைவலி வருவது ஏன்?

 

பெண்களுக்கு அதிக அளவில் தலைவலி வருவது ஏன்?

 Hello Friends, I am Dr.K Muthukumaran practicing homoeopathy since 30+ years.

   Homoeopathy is very suitable for all sort of naturally occurring diseases .It may be acute like cold, fever, abdominal pain etc. or chronic like joint pains, bronchial asthma, diabetes and so on. 

Permanent eradication of the disease and complete cure can be obtained only by homoeopathic treatment.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News