அரிஸ்டாட்டில்:அபூர்வ அறிஞர்--பேராசிரியர். ஆர். முரளி

 அரிஸ்டாட்டில்:அபூர்வ அறிஞர்--பேராசிரியர். ஆர். முரளி


அரிஸ்டாட்டில் அறிவியல் உலகத்திற்கே அடிக்கல் நாட்டியவர். தத்துவத்தையும் அறிவியலையும் இணைத்து உலகிற்கு பல அரிய உண்மைகளை, அறிவியல் முறைகளை அறிமுகம் செய்தவர். அவர் தத்துவங்கள் குறித்த ஒரு சுருக்கமான பதிவு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News