எனக்கும் பயம் இருக்கு ஆனா..!--B. Sylendra Babu I.P.S

 

எனக்கும் பயம் இருக்கு ஆனா..!

--B. Sylendra Babu I.P.S-


சிறந்த சாதனையாளர்.நல்ல விழிப்புணர்வு பேச்சு.மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மனநிலையை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News