யாருக்கு நீங்கள் நண்பர்? --தமிழருவி மணியன் சொற்பொழிவு.

 

யாருக்கு நீங்கள் நண்பர்?

 தமிழருவி மணியன் 

சொற்பொழிவு.

நட்பு மிகவும் உயர்வானது. அதனை போற்றிப் பாதுகாப்பது எப்படி ? விளக்கம் இந்த வீடியோவில்.... 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News