மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

 

மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பதை

 நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

ஜென் தத்துவக் கதையோடு

 சிறப்பான விளக்கம்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News