"மயிலே மயிலே உன் தோகை" - ஒரு புது வகை பாடல் ஆய்வு-

 

"மயிலே மயிலே உன் தோகை"

- ஒரு புது வகை பாடல்  ஆய்வு-

கலையின் நுணுக்கங்களை இவ்வளவு மென்மையாக, நகைச்சுவை உணர்வுடன் ஆராய்ந்து அளிப்பது தங்களுடைய தனித்துவம் .


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News