சொந்தக்காரர்களால்தான் குடும்பத்திற்குள் சண்டை வருகிறதா?

 சொந்தக்காரர்களால்தான்

 குடும்பத்திற்குள் சண்டை வருகிறதா?


உறவுகள் மிகவும் முக்கியம்,.உறவுகள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை . உண்மை.

மிகவும் அருமையான பகிர்வு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News