நீங்கள் எளிதில் மனதளவில் பாதிக்கப்படுகிறீர்களா?

 

நீங்கள் எளிதில் மனதளவில் பாதிக்கப்படுகிறீர்களா? 

ஒரு மனிதனை பண்படுத்த 

 சிறந்த கருத்துக்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News