வேலுண்டு வினையில்லை.. முருகா..

 

வேலுண்டு வினையில்லை..

 முருகா..


For more details,contact :

kkeshavaraj@gmail.com


Vocal : Thirumanthira Nagar Keshavaraj Krishnan 

Nadaswaram : Kovil Thirumaalam T.G.Anandhan.

Mirudangam: Sunnatha Nanthi Ratna Kala Sri Sivakumarasan Indran

Tavil : Pattamangalam Tavil isai Mani S.Paakiyanaathan

Morsing : Rajasegaran S.Ramasamy

Song Arrengements : Dr.Radhakrishnan

Mixing & Mastering : Unik Studio,Chennai


வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டு பயமில்லை

குகனுண்டு குறையில்லை மனமே

 கந்தனுண்டு கவலையில்லை மனமே) ...... (வேலுண்டு)


நீலகண்டன் நெற்றிக் கண்ணில்

நெருப்பு வடிவாகத் தோன்றி

நிருதர் குலத்தை அழித்த நிர்மலன் ... முருகன் ...... (வேலுண்டு)


நெற்றியிலே நீறணிந்து

நெறியாக உனை நினைந்து

பற்றினேன் உள்ளமதில் உன்னடி ... முருகா ...... 

ஓயாது ஒழியாது

உன் நாமம் சொல்பவர்க்கு

உன்னடி கரையடைய அருளுவாய் .. முருகா 

உன்னடி கறையடைய அருளுவாய்..

(வேலுண்டு)உலகமென்னும் கடல் தனிலே

உடல் என்னும் ஓடமது

உன்னடிக் கரை அடைய அருளுவாய் ... முருகா ...... 

உன்னடிக் கரையடைய அருளுவாய்..


கருணையே வடிவமான

கந்தசாமித் தெய்வமே உன்

கழலடியைக் காட்டி என்னை ஆளுவாய் ... கந்தனே ...... (வேலுண்டு)Velundu Vinayi illai Mayilundu Bhayamillayi

Guhanundu Kurayai villai Maname


Velundu Vinayi illai Mailyilundy Bhayamillayi

Guhanundu Kurayai vilai Manane..

Kandanundu Kavalai illai Maname-

-Maname- Maname


Velundu Vinayi illai Mailundu Bhayamillai

Guhanundu Kurayai vilai Maname - Manamea

Kandanundu kavalai ilai Manamee -Manamea- Maname 


Charanam:1

Neelakandan Netri kannil neruppu vadi vaaga thondri (4)

nirudarkula thai azhitha nirmalan- Murugan

Nirutar kulathai azhitha Nirmalan


Neelakandan Netri kannil neruppu vadi vaaga thondri

nirudarkula thai azhitha nirmalan- Murugan

Nirutar kulathai azhitha Nirmalan

Velavane endru dinam vendidum adiyavarkku (4)

Vendum varam thandiduvan Paarume- Velan

Vendum varam thanthiduvaan paarumea... (velundu ---- Maname- 3)


Charanam:2

Netriyile neeranindu neriyaga unai ninaindu (4)

patthinen ullamathil unadi -Muruga 

Patrilean ullamathil unadi - Muruga 

Patrilen ullamathil undadi - Murugaaa....

patrnen ullamathil unadi


Netriyile neeranindu neriyaga unai ninaindu

patthinen ullamathil unadii -Muruga..

Patrilean ullamathil unadi

oyaadu ozhiyaadu un naamam solpavarkku (4)

Unadi karaiyadaiya Aruluvaai - Muruga

Unadi karaiyadaiya Aruluvaai ... (velundu--- manane -3)


Charanam:3

ulagamenum kadalthaniile udal enum odamadu (4)

unnadik karai adaya aruluvaai-Muruga

unnadik karai adaya aruluvaai -Murugaa

Unadi karaiyadaiya Aruluvaai -Murugaaaa...

Unadi karaiyadaiya Aruluvaai


Ulagamenum Kadal thanilyea udal ennum odamathu

Unadi karaiyadaiua Aruluvaai - Muruga

Unadi Karaiyadaiya Aruluvaai

Karunaiyea vadivamaana kandasamy deivame(4)

Un kazhaladi yai kaati enai aaluvaai - kandane

Kazhaladi yai kaati enai aaluvaai (velundu - Manama----3)


                                        ---------------------------------


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News