6 ரூபா இட்லி-- மகள்களைப் பெற்ற பெற்றோர்

 

6 ரூபா இட்லி-- மகள்களைப் 
பெற்ற பெற்றோர்


மகள்களை எதையும் எதிர்கொள்ளும் மனதைரியத்துடன் வளர்க்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது இந்த இட்லி குடும்பத்தின் கதை, 

இவர்களின் பேச்சும் சுவையாகவும் தன்னம்பிக்கை  உள்ளது. 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News