"உன்னுடைய வாழ்வை உன் விருப்பபடி மட்டுமே அமைத்து கொள்" --தமிழருவி மணியன்--

"உன்னுடைய வாழ்வை
 உன் விருப்பபடி மட்டுமே
 அமைத்து கொள்"
--தமிழருவி மணியன்--

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News