சிக்கலான நேரத்தில்தான் பிறரின் குணத்தை அறிய முடியும். --கவிதா ஜவஹர் --

 

சிக்கலான நேரத்தில்தான் 

பிறரின் குணத்தை 

அறிய முடியும்.

--கவிதா ஜவஹர் --

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News