கம்ப்யூட்டர் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையில் உருவாகும் வேலை வாய்ப்புகள்--Mr . Andi Giri

 

How to become a Data scientist ?

கம்ப்யூட்டர் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையில் உருவாகும் வேலை வாய்ப்புகள்

The biggest boom in the IT industry is currently being driven by Data Science. Data Analysts, Full Stack Developers and AI Specialists are the new celebrities in the job market. Importantly Data Science-AI domains provide incredible career growth prospects as well as job opportunities abroad. 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News