மிக மிக அதிகமான பேச்சினாலேயே நாம் அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறோம்

 
மிக மிக அதிகமான பேச்சினாலேயே

 நாம் அனைத்தையும் 

இழந்து விடுகிறோம்

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News