தண்ணியில்லா காட்டுக்கு மாற்றினால் என்ன செய்யலாம்?---திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரியில் பி.பி.ஏபடித்த மாணவர், ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி திரு. மச்சேந்திர நாதன் விளக்கம்

 தண்ணியில்லா காட்டுக்கு மாற்றினால் என்ன செய்யலாம்?

- திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரியில்

 பி.பி.ஏபடித்த மாணவர்,

ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி

 திரு. மச்சேந்திர நாதன் விளக்கம்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News