புட்டு கடலை கறி--தயாரிப்பது எப்படி?

 புட்டு கடலை கறி
--தயாரிப்பது எப்படி?--

Puttu and kadalai curry recipe in Tamil.
Puttu and Kadalai curry recipe is very popular in south Tamilnad and Kerala. It’s very simply and easy to make it but delicious.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News