அதிகாரம் வேண்டுமென்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 

அதிகாரம் வேண்டுமென்றால் 
என்ன செய்ய வேண்டும்? 

அப்பாக்கள் பற்றிய வார்த்தைகள் மிக ஆழமான உண்மை.. ஏழ்மையிலும், வறுமையிலும் பல தலைமுறைகளாக கிடந்த குடும்பங்களை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டுசென்ற பெருமைகள் எல்லாம் நம் அப்பாக்களையே சேரும்.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News