ஜெயிக்கும் வரை குதிரை வேகத்தில் ஓடு.

 ஜெயிக்கும் வரை
 குதிரை வேகத்தில் ஓடு.

Mr. Kaiyamurthy IPS  says that your merits are judged only by results you have produced not by the effort you have taken..But without effort you cant give results.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News