இன்றைய திரைப்படங்களின் நோக்கம் சிகரங்களை நோக்கியா? லகரங்களை நோக்கியா?

இன்றைய 
திரைப்படங்களின் நோக்கம் சிகரங்களை நோக்கியா? லகரங்களை நோக்கியா?

 Taking you back to the vintage episodes of கல்யாணமாலை பட்டிமன்றங்கள். 

Presenting a classic old Pattimandram from the year 2010, which is hosted by K.Gnanasambandam as Judge; featuring Chitralakshmanan, Chinni Jayanth, Poornima Karthik, Subbulakshmi, Sugumar and Dhanya Palani as Speakers. They have debated on a very interesting topic "இன்றைய திரைப்படங்களின் நோக்கம் சிகரங்களை நோக்கியா? லகரங்களை நோக்கியா?"


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News