இன்றைய சமூகம் நன்றி பாராட்டுகிறதா? நன்றி மறந்துவிட்டதா?

 இன்றைய சமூகம்
 நன்றி பாராட்டுகிறதா? 
நன்றி மறந்துவிட்டதா? 

--சிந்திக்க வைக்கும் பட்டிமன்றம்.--

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News