வைட்டமின் டி: குறைபாடு மற்றும் வைட்டமின் D உணவுகள் ( Vitamin D Deficiency Symptoms & Foods)

 வைட்டமின் டி: குறைபாடு
 மற்றும் 
வைட்டமின் D  உணவுகள் 

Vitamin D Deficiency Symptoms & Foods

இந்த வீடியோ தொகுப்பில்  இடம் பெறும்

Chapters : 

00:00- Intro

00:04-Vitamin D

00:16-Immunity power

01:04-Vitamin D & Zinc

01:38-What is Vitamin D 

02:06-Ultraviolet B Rays

02:43-History of Vitamin D 

03:42-Scientist Casimir Funk

04:30- Infant & Vitamin D

04:43- Daily Requirement of Vitamin D

05:10-Vitamin D Drops

07:18- Obesity & Vitamin D

08:52-Process of VItamin D in Our Body

08:58- Calcium and Vitamin D

09:00- Phosphorus  and Vitamin D

09:23- Vitamin D and Bone 

12:06 - Vitamin D and Heart 

12:23 - Vitamin D and Muscles

12:53 - Vitamin D and Wound

13:29- Vitamin D and Cancer

13:58- Vitamin D and Brain

14:43- Vitamin D Rich Foods

16:10- Vitamin D Blood TestVitamin D Deficiency Symptoms-Foods &TreatmentPost a Comment

புதியது பழையவை

Sports News