அர்த்தமுள்ள வாழ்கை எது?

 

அர்த்தமுள்ள வாழ்கை எது? 


அர்த்தமுள்ள வாழ்கை எது? தமிழருவி மணியனின் ஊக்கமூட்டும் பேச்சு!

அன்பு தழைத்தல், அறம் வளர்த்தல், மனிதம் மலர்தல், தமிழின் சிறப்பு, சமூக மாற்றம் குறித்த சிந்தனைகளின் தொகுப்பாகத் திகழ்வது தான் "தமிழருவி சிந்தனைக் களஞ்சியம்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News