தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடகர்களின் சிறந்த பாடல்கள்

 
தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடகர்களின் சிறந்த பாடல்கள் 

 

Tamil Christian Song's By Christian Singers

Featuring Artists :

Pr. Gersson Edinbaro

Pr. Jacob Koshy

Evg. Robert Roy

Bro. Daniel Jawahar

Bro.M.K. Paul

Pr. Paul Moses

Bro. Giftson Durai

Apostle. Paul Thangiah

Dr. Paul Dhinakaran 

Pr. Vincent Samuel

Pr.K.S. Wilson

Evg. Albert Solomon

Pr. Alwin Thomas

Pr. Paul Moses

Bro. Victor Durai

Pr. Chadwick Samuel

Bro. Clement Sasthriyar

Pr. Reenu Kumar

Pr. Lucas Sekar

Sis. Anne Solomon

Bro.M.K. Paul

Evg. Premji Ebenezer

Bro.V.G.S. Bharathraj

Bro. Samuel Dhinakaran

Sis. Kirubavathi

Sis. Stella Ramola

Pr. John Jebaraj

Bro. Benny Joshua

Bro. Renjith Jayapaul

Bro. Zac Robert

Dr. Joseph Aldrin

Pr. Joel Thomasraj

Ps. David.L. Franklin

Ps. Jeswin Samuel

Sis. Anne Cinthia

Bro. Ben Samuel

Pr. Blesson Daniel


Musicians:

Stephen Renswick (keyboard)

Issac Dharmakumar (Piano&keyboard)

John Roy Naveen (Piano&keyboard)

Keba Jeremiah (Guitar)

Napier Naveen (Bass Guitar)

Jared Sndhy (Drums)

Joshua Satya (Electric Guitar)


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News