நெல்லை கவிநேசன் டாட் காம் வழங்கும் குடியரசுத் திருநாள் சொல்லரங்கம்.

 

குடியரசுத் திருநாள்
 சொல்லரங்கம்.

ஒருமைப்பாட்டிற்கு பெரிதும் ஆதாரம்

மேம்பட்ட செல்வமா? 

பண்பட்ட சிந்தையா?

நடுவர் நெறியாளர் : 

சொற்கொண்டல்

 சண்முக ஞான. சம்பந்தன்.

புலவர் வை. சங்கரலிங்கனார்,

திருமதி. ஞான சண்முகாதேவி,

முனைவர் :திருமதி. சத்யா மோகன்,

வாசியோகி மா. இளங்கோ

நன்றி: மதுரை டைரி


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News