அன்னைத் தமிழுக்குப் பெரிதும் செழுமை சேர்த்தவர்கள் வாழ்ந்தவர்களா? வந்தவர்களா?

 

திருவள்ளுவர் திருநாள் பட்டிமன்றம்

அன்னைத் தமிழுக்குப் பெரிதும் செழுமை சேர்த்தவர்கள் வாழ்ந்தவர்களா? வந்தவர்களா? 


நடுவர் - சொற் கொண்டல் 

                 திரு. சண்முக. ஞானசம்பந்தன்.

 வாழ்ந்தவர்களே என்று வாதிடுபவர்கள்

முனைவர். வை. சங்கரலிங்கனார்

வாசியோகி இளங்கோ சுவாமி


வந்தவர்களே என்று வாதிடுபவர்கள்

திருமதி. சாவித்திரி பாலசுப்பிரமணியம்

 திருமதி. ஞான.சண்முகா தேவி


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News