"தேர்விற்கு தயாராவது எப்படி ?" --தமிழக தலைமைச் செயலாளர் Dr.V. இறையன்பு I.A.S அவர்கள்.

"தேர்விற்கு தயாராவது எப்படி ?" --தமிழக தலைமைச் செயலாளர்
 Dr.V. இறையன்பு I.A.S அவர்கள்.

 தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் 
 டாக்டர் . V. இறையன்பு அவர்கள்

 வழங்கும்

சிந்தனையை தூண்டும் உரை


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News