எதிரிகளை வெல்லும் சாணக்கிய நீதி .

 

எதிரிகளை வெல்லும்
 சாணக்கிய நீதி .

நம் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான  நிறைய  நியதிகளை சாணக்கியர் கூறியுள்ளார் . அதில் ஒன்று  நம்மை முன்னேற விடாமல் தடுக்கும் எதிரிகளை எதிர்ப்பது எப்படி? என கூறும் சாணக்கிய நீதி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News