கழுகிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தலைமை பண்புகள்

 கழுகிடம் இருந்து 
கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய
 தலைமை பண்புகள்

இந்த காணொளியில் கழுகிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய 7 தலைமை கொள்கைகளை பார்க்கப்போகிறோம்.

In this video we are going to see Seven Leadership principles one can learn from an Eagle. Watch and get inspired.
Arun Kumar is an energetic and dynamic business mentor, a certified marketing consultant and a John Maxwell certified speaker has been an entrepreneur for over 15 years with 5 different brands. In one-month alone Arun has brought in 15 million USD from the influences of his strategic market planning. Medical Legal Spider currently serves 900 clients. His organization serves over 2000 web and mobile sites while employing 300 employees globally and domestically. With a proven methodology, Arun has become a leader in agile marketing. 

Through this video, we hope you got a few tips on how to give up a few things to be successful at work.

நன்றி: தாளம் யூடியூப் சேனல்

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News