ஒவ்வொரு ஊர்ல..... ஒவ்வொரு தமிழ் . "பட்டிமன்ற புகழ்"லியோனி வழங்கும் சிந்தனை துளிகள்

 "ஒவ்வொரு ஊர்ல.....
 ஒவ்வொரு தமிழ் .

"பட்டிமன்ற புகழ்"லியோனி 
வழங்கும் 
சிந்தனை துளிகள்


எப்படி பார்த்தாலும் தமிழ் தமிழ்தான். 

தமிழ்தான் முதல் மொழி.

 அந்த தமிழனாக பிறந்ததற்கு 

நாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News