"ஆணின் மரியாதை மனைவியின் நாக்கில் உள்ளது" - கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா

 "ஆணின் மரியாதை மனைவியின் நாக்கில் உள்ளது" 
- கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News