கலைஞனின் உடல்மொழி:-ஜெயகாந்தன் ஆவணப்படம்-

 

கலைஞனின் உடல்மொழி:-ஜெயகாந்தன் ஆவணப்படம்-

"அவங்க.. அவங்க இடத்தில் ,
அவங்க.. அவங்க இருந்தால் .....
.சௌக்கியமாக இருக்கலாம்"
-- ஜெயகாந்தனின் அமுதமொழி இது .

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News