"சிலருக்கு உபதேசம் செய்வது கூட வீண்தான்" --கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா--.

 "சிலருக்கு உபதேசம்
செய்வது கூட வீண்தான்"
--கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா--.
 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News