பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் தலைமையில் சிறப்பு பட்டிமன்றம்

பட்டிமன்ற நடுவர் 
சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் தலைமையில் சிறப்பு பட்டிமன்றம்

 "எழுத்து" ‌‌ --பழுத்த சிந்தனைகள் எழுத்தில் எழும் பொழுது விழுந்த மனங்கள் எழுந்து நிற்கும் !!

ஊக்க எழுத்துக்கள் உள்ளத்தை ஒட்டடை அடித்து, மூலை முடுக்கில் உள்ள மூளை அழுக்குகளை அழிக்கும்!!


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News