சைவ வைணவ சமயங்களின் ஒற்றுமை

 

சைவ வைணவ 
சமயங்களின் ஒற்றுமை

                                       முதல் மூவரும், மூவர் முதலிகளும்

Dr.Sudha Seshayyan

- Mutal Muvarum, Muvar Mutalikalum by Dr.Sudha Seshayyan, at Mahalaksmi Welfare Association, Park View Road,  Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu 600028 -


(அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர், திருஞானசம்பந்தர், பூதத்து ஆழ்வார், பேய் ஆழ்வார், பொய்கையாழ்வார்முதலாழ்வார்கள்: பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார்)


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News