பிறரை காயப்படுத்தாத வார்த்தை

 

பிறரை காயப்படுத்தாத 

வார்த்தையே வலிமையானது.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News