இசையின் மேன்மையை உணர்த்துவது

 

இசையின் மேன்மையை 
பெரிதும் உணர்த்துவது 
அன்றைய திரையிசைப்பாடல்களா?
 இன்றைய திரையிசைப்பாடல்களா?

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News