பெண்ணுக்கு பெருந்துன்பம் யாராலே?

 பெண்ணுக்கு 
பெருந்துன்பம் யாராலே? 

கம்பராமாயண பட்டிமன்றம்


கம்பனின் காவியத்தில் பெண்ணுக்கு பெருந்துன்பம் யாராலே? கணவனாலா? பிறராலா  கம்பராமாயண பட்டிமன்றம் நடுவர் ரேவதி சுப்புலக்ஷ்மி 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News