சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு பற்றிய விளக்கம்

 

சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு
 பற்றிய
 விளக்கம்.

போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் மேற்படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளடக்கி வெளிவரும் தமிழக மாணவர் வழிகாட்டி மாத இதழில்....

நெல்லை கவிநேசன் எழுதும் சிறப்பு கட்டுரை.

2022 அக்டோபர் மாத இதழில் ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் போன்ற பணிகளுக்கான சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு பற்றிய விளக்கம்.
Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News