ஆடம்பரத்தை விரும்புபவர்கள் ஆண்களா?

 

ஆடம்பரத்தை விரும்புபவர்கள் 

ஆண்களா? பெண்களா? 

 கவிஞர் மோகன சுந்தரம் அவர்களின்

 நகைச்சுவை பட்டிமன்றம்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News