பெற்றோர்களா ? பிள்ளைகளா ?

 பிள்ளைகளின் 

எதிர்கால படிப்பைப் பற்றி

 யார் முடிவு செய்ய வேண்டும்?

 பெற்றோர்களா ? பிள்ளைகளா ?

Dr. A.P.J Abdul Kalam speech 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News