அவமதிப்பவரை கையாளுவது?

 "மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றி

 என்ன நினைப்பார்கள் 

என்பதை எப்படி மறப்பது? 

 நம்மை அவமதிப்பவரை கையாளுவது?

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News