சுகர் வந்தால் கால் புண் ஆரமாட்டங்கிது..?

 சுகர் வந்தால் கால் புண் ஆரமாட்டங்கிது..??

 என்ன காரணம்?

Dr.Prakashmurthy

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News