திறமையை விட பழக்கமே முக்கியம்

 

திறமையை விட 
பழக்கமே முக்கியம்

5 Things require Zero Talent 

நேரம் தவறாமை, இ‌ன்னு‌ம் கொஞ்சம் அதிகமான உழைப்பு, சிறந்த தேர்ந்த வெற்றிகரமான கம்பீரமான உடல் மொழி தோற்றம், நல்லதே நடக்கும் என்னும்  எண்ணம் பாசிடிவ் மனநிலை, கூர்ந்து கவனித்து கேட்கும்  திறமை, இவை பழக்கம் ஆக, நம் ஆளுமை வளர்ந்து வெற்றியை நோக்கி இழுத்துச் செல்லும்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News