திறமையை விட பழக்கமே முக்கியம்

 

திறமையை விட 
பழக்கமே முக்கியம் 

5 Things 

require Zero Talent


1. Being on time.

2. Doing little extra.

3. Good body language.

4. Positive attitude.

5. Listening skill.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News