Instagram, Wipro, Netflix:

 

Instagram, Wipro, Shopify, Amex, Netflix:

 Do you know where they all started? 


In this episode, Mr. Hemachandran and Mr. Surekhaa Sundar are discussing on adapting to the change according to the market scenarios. Watch the full episode to know many successful as well as failure stories that can inspire you.

இந்த எபிசோடில், திரு ஹேமச்சந்திரன் மற்றும் திரு  சுரேகா சுந்தர் ஆகியோர் சந்தை சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மாறுவது பற்றி விவாதிக்கின்றனர். உங்களை ஊக்குவிக்கும் பல வெற்றி மற்றும் தோல்விக் கதைகளை அறிய முழு அத்தியாயத்தையும் பாருங்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News