கூட்டு வாழ்க்கையா? தனி வாழ்க்கையா?

 

கூட்டு வாழ்க்கையா? 
தனி வாழ்க்கையா?

 கூட்டுக் குடும்பமே சிறந்தது என்ற தங்கள் கூற்று ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் தனி குடும்பங்கள் கூட தனித்தனி குடும்பங்கள் ஆகிவிட்டது காலத்தின் கோலம்.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News