புத்தகத்தின் கைகள்


 புத்தகத்தின் கைகள்

 விநோதமானவை

இந்த பேச்சில்தான் எவ்வளவு மன அமைதி கிடைக்கிறது..கேக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் மகிழ்வித்து கொண்டே இருக்கிறது..உண்மையாகவே இலக்கியம் நம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கடின வாழ்க்கையை மிகவும் இனிமை ஆக்குகிறது.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News