தொலைத்து விட்டோம்

 

பிறரின் குறையை பார்த்தே 

நம் மகிழ்ச்சியை 

தொலைத்து விட்டோம் 

- Dr Iraianbu


சமுதாயத்தின் பயணத்தையும் பாதையையும் வடிவமைத்து வழிகாட்டுதல் வணக்கங்கத்தக்கது


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News